Visplašākā fonu izvēle bērnudārzu un sākumskolu audzēkņu fotogrāfijām

Foto, foto un vēlreiz foto. Fotografējot bērnudārzos vai skolās, mēs koncentrējamies uz to tā, lai bērni izskatītos laimīgi, vecāki būtu apmierināti un audzinātājas vai skolotājas priecīgas.

Bērni mēdz būt priecīgi, bērni mēdz būt bēdīgi, bērni mēdz būt domīgi, bet fotogrāfijā viņiem visiem jāizskatās laimīgiem. Vai mums tas izdodas? Lai arī mūsu fotogrāfijas principi ir tālu no tiem, ko var redzēt, bildējot kruīzu laineru pasažierus, reizēm tomēr nespējam pilnībā sasniegt šo uzdevumu. Taču mēs nepārtraukti strādājam, domājam, un cerams, ka tuvāko desmitgažu laikā sasniegsim situāciju, ka 128% gadījumos mūsu bildētie bērni izskatīsies tieši tā, kā to vēlas visi. Visi - sākot ar māmiņām un tēviem, un beidzot ar omamām un opapiem, visiem radiem, draugiem un kaimiņiem.

 

Bet bērni fotogrāfijā jau nav vienīgais mūsu darba kritērijs. Mums jācenšas izpatikt arī vecāku vēlmei pēc bilžu dažādības. Un arī šis uzdevums tiek laika gaitā risināts. Atšķirībā no daudziem citiem, kuri fotogrāfijai izmanto vienus un tos pašus fonus gadiem ilgi, mēs jau šobrīd piedāvājam 15 dažādus fonus pēc vecāku izvēles. Vecākiem tikai jāienāk šīs mājaslapas fonu sadaļā, jāizvēlas fons, kurš vislabāk tīk, un tas arī viss. Atlikušo jau izdarīsim mēs. Jāņem vērā, ka pie esošā fonu daudzuma mēs neapstāsimies un ar katru mācību gadu centīsimies palielināt pieejamo fonu klāstu.

 

Nevar nepieminēt vēl vienu bilžu tapšanā iesaistīto pusi. Bērnu bildēšana notiek bērnudārzos un skolās, un vistiešākā veidā iespaido mācību, rotaļu vai audzināšanas procesu. Tamdēļ arī skolu un bērnudārzu darbinieku un vadītāju intereses, vēlmes un vajadzības tiek ņemtas vērā. Lai skolām un bērnudārziem nevajadzētu organizēt kādas iepirkumu procedūras, “1000 fonu studija” neaicina un nepieprasa nekādu līgumu slēgšanu par bērnu fotografēšanu. Taču tas nenozīmē, ka skolas vai bērnudārzi paliek bez likumos atļautajiem ziedojumiem. Mums pat ir izstrādātas veicināšanas programmas, kas paredz divu veidu komisijas maksas un to ziedošanu bērnudārzu vai skolu vajadzībām.

Visiem mūsu sadarbības partneriem un klientiem jāņem vērā sekojošais : 

1. Visas pasūtītās un izdrukātās fotogrāfijas tiek nosūtītas arī digitāli uz norādīto e-pasta adresi, ja tā tiek norādīta;

2. Samaksa par fotografēšanu un bildēm tiek iekasēta fotografēšanas dienā;

3. Ja ir iespējams, tad bērnu apģērbt jebkuras krāsas apģērbā, kas nav zaļš;

4. "1000 fonu studija"  nedrukā "liekus"  fotogrāfiju eksemplārus. Fotogrāfijas tiek izdrukātas pasūtītajā un apmaksātajā daudzumā, kas tiek nogādāts klientam. Attiecīgi nav iespējama nepiederošu personu piekļuve fotogrāfijām;

5. Apmaksāts pasūtījums nav atsaucams;

6. Ja nav norādīts Izvēles fona numurs, "1000 fonu studija" to izvēlas pēc saviem ieskatiem.

7. "Sākuma komplekts" ir minimālais pasūtījuma apjoms.