04.03.2019

Please reload

Nesenie ieraksti

Blogs par un ap fotogrāfiju, mūsu darbu, veiksmēm un biznesa mācībstundām

June 1, 2017

1/1
Please reload

Pirmais ieraksts

Latgaliešu lustes un "1000 fonu studija" pašdarbnieku godināšanas pasākumā

24.10.2017

 

Lai nu pastāvīgie lasītāji man piedod šo pailgo klusēšanu, darbs dzen darbu, līdz ar to darbu apjoms ne vienmēr adekvāti atbilst diennakts stundu skaitam, un arī bērniem droši vien būtu par vecāku darbošanos un aizņemtību kaut kas sakāms.
Īsumā: mēs strādājam. Neskatoties uz to, ka vasaras balles aizvadītas un pilsētu svētku periods ir beidzies, kultūras nami mūs atceras, aicina un mēs esam priecīgi, ka viņi ar mums sadarbojas un mūs izmanto😀
Oktobrī beidzot paplašinājām savu apmeklēto vietu areālu ar Viļāniem, kas ir vieta, kur nebiju bijusi kopš bērnības.Bijām izbraukuši ar krietnu laika rezervi, bet to "noēda" ceļa remonti starp Varakļāniem un Viļāniem, pret kuru esamību izturējāmies diezgan vieglprātīgi. Rezultātā no naksnīgās pilsētas redzējām tikai skaisti atjaunoto Kultūras namu, kur notika pasākums un vēl arī Sv.Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu baznīcas iespaidīgos torņus. Viļānieši, lūdzu, pēc ceļa remontu beigām uzaiciniet mūs uz kādu vasaras pasākumu, lai varam apskatīt arī novada skaistākās vietas, labi?

Kā jau radoši cilvēki, viļānieši nesekoja priekšrakstiem un fonu izvēle bija raibāka par raibu: gan Parīze un Maskava, gan Sanfrancisko un Maroka!
Lustes kā jau Latgalē - sirsnīgi, ar smiekliem, dziesmām un dejām. Attēlā - viens no aktīvākajiem deju kolektīviem - vidējās paaudzes

 

deju kopa Kūmys, kas iedeva mums ne tikai ceļamaizi atceļam, bet arī optimisma un dzīvesprieka devu visam oktobrim! Paldies!

Please reload

Please reload

Arhīvs